Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registerpensioenadviseur.

Het RPA kiest ervoor om zich kwalitatief te onderscheiden in zijn dienstverlening naar de klant en verder te gaan dan de wettelijke vereisten met betrekking tot de kennis en deskundigheid.

Bewezen deskundigheid en vakbekwaamheid is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor de RPA-erkenning. De eisen waaraan men moet voldoen, gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag.